martes, 20 de diciembre de 2011

Key-words in ecology and their critique from ecolinguistic point of view

[Słowa-klucze w ekologii i ich krytyka z perspektywy ekolingiwistycznej]


Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej, Al. Wojska Polskiego 66, 65-001 Zielona Gdra


Abstract

Different types of links between language and ecology have been discussed by the linguists all over the world since the last three decades. In the early 90s, a new research subfield was established - Critical Ecolinguistics, which is based on the opinion that languages are elements of ecosystems and, among other factors, influence on the state of the natural environment The aim of the article is to present key-words functioning in Polish ecological discourse (its cognitions, collocations, connotations) with the ecolinguistic critical commentary concerning linguistic problems in expressing and naming different ecological issues.were abstracted from the popular-scientific, thematic dictionary "1000 words about Ecology and Nature Protection" by Adam Mierzwifiski on the basis of the quantitative criterion.

Language of original document

Polish

Author keywords

Critical Ecolinguistics; Ecological discourse; Key-words analysis

References (28) View in table layout


Bugajski, M.
(1993) Jȩzykoznawstwo Normatywne
PWN, Warszawa

 • Locate full-text (Opens in a new window)

Da̧browska, A.

Kwalifikowanie eufemizmów przez niektóre współczesne słowniki jȩzyka polskiego
(1991) Jȩzyk A Kultura, 1, pp. 131-136.
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

 • Locate full-text (Opens in a new window)

Fill, A.

Ecolinguistics: State of the art
(1998) The Ecolinguistics Reader. Language, Ecology and Environment, 2001, pp. 43-53. Cited 3 times.
red. Fill A., Mühlhauser P., Continuum, London - New York

 • View on Web (Opens in a new window)
 • Locate full-text (Opens in a new window)

Goatly, A.

Green grammar grammatical metaphors, or language and myth of power, or metaphors we die by
(2001) The Ecolinguistics Reader. Language, Ecology and Environment, pp. 203-225. Cited 2 times.
red. Fill A., Mühlhäuser P., Continuum, London - New York

 • Locate full-text (Opens in a new window)

Grzmil-Tylutki, H.
(2000) Francuski i Polski Dyskurs Ekologiczny W Perspektywie Aksjologii
Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 • Locate full-text (Opens in a new window)

Halliday, M.A.K., Martin, J.R.
(1993) Writing Science: Literacy and Discursive Power. Cited 312 times.
University of Pittsburgh Press, London

 • Locate full-text (Opens in a new window)

Halliday, M.A.K.

New ways of meaning: The challenge to applied linguistics
(2001) The Ecolinguistics Reader. Language, Ecology and Environment, p. 175202.
red. Fill A., Muhlhauser P., Continuum, London - New York

 • Locate full-text (Opens in a new window)

Haugen, E.
(1972) Ecology of Language. Cited 42 times.
Springer, Stanford

 • Locate full-text (Opens in a new window)

Howlett, M., Raglon, R.

Constructing the environmental spectacle: Green adver tisement and the greening of the corporate image
(1910) The Ecolinguistics Reader. Language, Ecology and Environment, 2001, pp. 245-257.
red. Fill A., Mühlhäuser P., Continuum, London - New York

 • Locate full-text (Opens in a new window)

Jung, M.

Criticism of language
(2001) The Ecolinguistics Reader. Language, Ecology and Environment, p. 270285.
red. Fill A., Mühlhäuser P., Continuum, London - New York

 • Locate full-text (Opens in a new window)

Kahn, M.

The passive voice of science: Language abuse in the wildlife profession
(2001) The Ecolinguistics Reader. Language, Ecology and Environment, p. 241244.
red. Fill A., Muhlhauser, P., Continuum, London - New York

 • Locate full-text (Opens in a new window)

Fiut, I.

Rozwój zrównowazony w aspekcie społeczeństwa medialnego
(2007) Problemy Ekorozwoju, 2 (2), pp. 85-94. Cited 2 times.

 • Locate full-text (Opens in a new window)

Langacker, R.W.
(2001) Wykłady Z Gramatyki Kognitywnej
UMCS, Lublin

 • Locate full-text (Opens in a new window)

Lubaś, W., Ohnheiser, I., Topolińska, Z.
(2003) Jȩzyki Słowiańskie W Perspektywie Ekolingwistycznej
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole

 • Locate full-text (Opens in a new window)

Mayenowa, M.R.
(2000) Poetyka Teoretyczna. Zagadnienia Jȩzyka
Ossolineum, Wrocław

 • Locate full-text (Opens in a new window)

Mierzwiński, A.
(1991) 1000 Słów O Ekologii i Ochronie Środowiska. Cited 2 times.
Bellona, Warszawa

 • Locate full-text (Opens in a new window)

Misiak, M.
(2006) łemkowie. W Krȩgu Badań Nad Mniejszościami Etnolingwistycznymi
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

 • Locate full-text (Opens in a new window)

Mühlhaäuser, P.

Talking about environmental issues
(2001) The Ecolinguistics Reader. Language, Ecology and Environment, pp. 31-42. Cited 2 times.
red. Fill A., Mühlhäuser, Continuum, London - New York

 • Locate full-text (Opens in a new window)

Papuziński, A.

Modele świadomości ekologicznej
(1997) Światopogla̧d i Ekologia, pp. 100-109.
red. Dȩ- bowski J., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

 • Locate full-text (Opens in a new window)

Papuziński, A.

Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki (Zarys politologicznego modelu świadomości ekologicznej)
(2006) Problemy Ekorozwoju, 1 (1), pp. 33-40. Cited 3 times.

 • Locate full-text (Opens in a new window)

Stecia̧g, M.

Dyskredytacja dyskursu ekologicznego w jȩzyku IV RP
Analiza Semantycz- No-kognitywna Pojȩcia ROSPUDA W Publicystyce "Rzeczpospolitej" W 2007r.
druku

 • Locate full-text (Opens in a new window)

Stecia̧g, M.
Ekologia Jȩzykowa: Kształtowanie Postaw Ekologicznych W Jȩzyku (Na Przykładzie Czasopisma Ekologicznego Dla Małych i Duzych "Zielone Lubuskie"
druku

 • Locate full-text (Opens in a new window)

Trampe, W.

Language ecological crisis extracts from a dictionary of industrial agriculture
(2001) The Ecolinguistics Reader. Language, Ecology and Environment, pp. 232-244. Cited 4 times.
red. Fill A., Mühlhäuser P., Continuum, London - New York

 • Locate full-text (Opens in a new window)

Wa̧sik, E.
(2007) Jȩzyk - Narzȩdzie Czy Właściwoś ć Człowieka? Załozenia Gramatyki Ekologicznej Lingwistycznych Zwia̧zków Miȩdzyludzkich
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

 • Locate full-text (Opens in a new window)

Wendland, Z.
Ekologia Lingwistyczna, Czyli O Mozliwościach Kształtowania Ekologicznej Świadomości Za Pośrednictwem Zmian W Sferze Jȩzyka
http://www.z-wendland.com/content/publikacje

 • Locate full-text (Opens in a new window)

Wiȩcko, E., Wendland, Z.
Kształtowanie Świadomości Ekologicznej: Ekologia i Lingwistyka
http://www.z-wendland.com/content/publikacje

 • Locate full-text (Opens in a new window)

Wysoczański, W.

Ekologia jȩzyka jako dyscyplina heterogenicznego opisu jȩzyka
(1999) Bulletin de la Société Polonaise de Lin- Guistique, LV, pp. 63-76.

 • Locate full-text (Opens in a new window)

(1993) Z Zagadnień Ekologii Jȩzyka
red. Wa̧sik Z., Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

 • Locate full-text (Opens in a new window)

Correspondence address Steciajg, M.; Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej, Al. Wojska Polskiego 66, 65-001 Zielona Gdra, ; email:msteciag@o2.pl
© Copyright 2011 Elsevier B.V., All rights reserved.


Problemy Ekorozwoju
Volume 4, Issue 2, 2009, Pages 61-68

No hay comentarios:

Publicar un comentario

ciencia global al cuadrado...